18.09.2020 15:51
POLASCI AUTOBUSA IZ SISKA AK U SLJEDEĆIH 20 min
Linija Stajalište Vrijeme polaska Peron Prijevoznik Polazak za min
GP - Linija 5 N.TESLE - JODNO 1600 1 B24 9
DVOR 1605 5 B27 14
PETRINJA AK 1605 9 B17 14
Prigradske linije GREDA 5 1605 B24 14
MATIJEVIĆI gr.pr. HR 1605 5 B27 14
BANJA LUKA 1605 5 B27 14
GLINA 1605 9 B17 14
PETRINJA AK 1605 5 B27 14
TOPUSKO 1605 9 B17 14
DOLASCI AUTOBUSA NA AK SISAK U SLJEDEĆIH 20 min
Linija Stajalište Vrijeme dolaska Peron Prijevoznik Dolazak za min
GP - Linija 5 N.TESLE - JODNO 1557 B24 6
ZAGREB 1605 5 B27 14
ZAGREB 1605 9 B17 14
Prigradske linije TOPOLOVAC 1610 B24 19

POLASCI AUTOBUSA IZ SISKA AK ZA:
PONEDJELJAK - PETAK SUBOTA NEDJELJA, PRAZNIK
AUGSBURG    
B45 12:15 (B45 - 7)
BANJA LUKA
B27 16:05
B27 16:05
B27 16:05
BEOGRAD
B09 13:10
B09 13:10
B09 13:10
BLINJSKI KUT ŠKOLA
B24 06:30 (123456) B24 10:00 B24 11:30 (Š,ŠP/P1-5) B24 12:30 (123456) B24 14:10 (123456)
B24 15:45 B24 19:30
B24 06:30 (123456) B24 12:30 (123456) B24 14:10 (123456)
 
DESNI DUBROVČAK
B32 11:00 (B32 - Š12345) B32 15:15 (B32 - Š12345) B32 15:15 (B32 - Š12345) B32 20:15 (B32 - Š12345)
   
DONJA GRAČENICA
B31 11:30 B31 14:20 B31 19:20
   
DVOR
B17 13:00 B17 15:20 B27 16:05
B27 16:05
B27 16:05
FARKAŠIĆ
B24 06:05 (ŠP/Z1-5) B24 06:05 (Š,ŠP/P1-5a) B24 11:00 (ŠP/Z1-5) B24 11:00 (Š,ŠP/P1-5a) B24 14:30 (ŠP/Z1-5)
B24 14:30 (Š,ŠP/P1-5) B24 20:15 (ŠP/Z1-5) B24 20:15 (Š,ŠP/P1-5)
   
GAREŠNICA
B17 12:00
   
GLINA
B17 06:30 B17 08:35 B17 12:35 B17 14:35 B17 16:05
B17 19:05 B17 20:50
B17 15:20 B17 16:05 B17 20:50
B17 16:05
GREDA 5
B24 05:20 (123456) B24 06:05 (ŠP/Z1-5) B24 06:05 (Š,ŠP/P1-5a) B24 06:35 (ŠP/LJ1-5/1) B24 09:20 (123456)
B24 11:00 (ŠP/Z1-5) B24 11:00 (Š,ŠP/P1-5a) B24 12:30 (123456) B24 14:30 (ŠP/Z1-5) B24 14:30 (Š,ŠP/P1-5)
B24 16:05 B24 19:30 (ŠP/Z1-5) B24 19:30 (Š,ŠP/P1-5) B24 20:15 (ŠP/Z1-5) B24 20:15 (Š,ŠP/P1-5)
B24 05:20 (123456) B24 06:30 (ŠP/Z6) B24 06:30
B24 09:20 (123456) B24 12:30 (123456) B24 16:05
 
GUŠĆE
B24 06:40 (123456) B24 10:15 B24 13:25 (Š,ŠP/P1-5) B24 14:55 B24 16:50
B24 20:00 (ŠP/Z1-5) B24 20:00 (Š,ŠP/P1-5) B24 20:00 (ŠP/LJ1-5)
B24 06:40 (123456) B24 11:00 (ŠP/Z6) B24 11:00
B24 14:55 (ŠP/Z6) B24 14:55
B24 06:40 (Š,ŠP/P7) B24 11:00 (Š,ŠP/P7)
HRASTELNICA 3
B24 04:40 B24 05:40 B24 06:30 (123456) B24 09:30 B24 12:30 (123456)
B24 14:50 B24 16:15 B24 19:50 (ŠP/Z1-5) B24 19:50 (Š,ŠP/P1-5) B24 22:35 (123456)
B24 06:30 (123456) B24 12:30 (123456) B24 22:35 (123456)
B24 22:35 (Š,ŠP/P7)
HRVATSKA DUBICA
B17 11:00 B17 15:40
   

B32 - Š12345 - prometuje ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom za vrijeme trajanja školske nastave
B45 - 7 - prometuje nedjeljom/praznikom
ŠP/LJ1-5 - prometuje za vrijeme ljetnih školskih praznika
ŠP/LJ1-5/1 - prometuje za vrijeme ljetnih školskih praznika (od 01.07.)
ŠP/Z1-5 - prometuje za vrijeme zimskih školskih praznika ponedjeljak-petak
ŠP/Z6 - prometuje za vrijeme zimskih školskih praznika subotom
Š,ŠP/P1-5 - prometuje za vrijeme trajanja školske nastave i za vrijeme proljetnih školskih praznika
Š,ŠP/P1-5a - prometuje za vrijeme trajanja školske nastave i za vrijeme proljetnih i ljetnih školskih praznika (do 30.06.)
Š,ŠP/P7 - prometuje nedjeljom/praznikom za vrijeme trajanja školske nastave i za vrijeme proljetnih školskih praznika
123456 - prometuje radnim danom i subotom

B09 - APP d.d.
B17 - ČAZMATRANS - PROMET d.o.o.
B24 - AUTO PROMET SISAK d.o.o.
B27 - TOPING TRADE AD Novi Grad
B31 - Prijevoz Joso
B32 - MALUKS PROMET D.O.O.
B45 - Choro Fit In J.d.o.o.