06.07.2022 21:39
 
POLASCI AUTOBUSA IZ SISKA AK U SLJEDEĆIH 20 min
Linija Stajalište Vrijeme polaska Peron Prijevoznik Polazak za min
DOLASCI AUTOBUSA NA AK SISAK U SLJEDEĆIH 20 min
Linija Stajalište Vrijeme dolaska Peron Prijevoznik Dolazak za min
Prigradske linije KRATEČKO 1 2144 B24 5
Prigradske linije TOPOLOVAC 2144 B24 5
Prigradske linije GUŠĆE 2144 B24 5

POLASCI AUTOBUSA IZ SISKA AK ZA:
PONEDJELJAK - PETAK SUBOTA NEDJELJA, PRAZNIK
BANJA LUKA
B27 12:15 (B27 - 1234567) B27 16:05 (B27 - 1234567)
B27 12:15 (B27 - 1234567) B27 16:05 (B27 - 1234567)
B27 12:15 (B27 - 1234567) B27 16:05 (B27 - 1234567)
BEOGRAD
B09 13:10
B09 13:10
B09 13:10
BLINJSKI KUT ŠKOLA
B24 06:30 (123456) B24 10:00 B24 11:30 (Š,ŠP/P1-5) B24 12:30 (123456)
B24 06:30 (123456) B24 12:30 (123456)
 
DESNI DUBROVČAK
B32 11:00 (B32 - Š12345) B32 15:15 (B32 - Š12345) B32 19:45 (B32 - Š12345)
   
DVOR
B27 12:15 (B27 - 1234567) B17 13:00 B27 16:05 (B27 - 1234567)
B27 12:15 (B27 - 1234567) B27 16:05 (B27 - 1234567)
B27 12:15 (B27 - 1234567) B27 16:05 (B27 - 1234567)
FARKAŠIĆ
B24 06:05 (ŠP/Z1-5) B24 06:05 (Š,ŠP/P1-5a) B24 11:00 (ŠP/Z1-5) B24 11:00 (Š,ŠP/P1-5a) B24 14:30 (Š,ŠP/P1-5)
B24 20:15 (Š,ŠP/P1-5)
   
GLINA
B17 14:35 B17 16:05
B17 16:05
B17 16:05
GREDA 5
B24 05:20 (123456) B24 06:05 (ŠP/Z1-5) B24 06:05 (Š,ŠP/P1-5a) B24 06:35 (ŠP/LJ1-5/1) B24 09:20 (123456)
B24 11:00 (ŠP/Z1-5) B24 11:00 (Š,ŠP/P1-5a) B24 12:30 (123456) B24 14:30 (Š,ŠP/P1-5) B24 16:05
B24 19:30 (Š,ŠP/P1-5) B24 20:15 (Š,ŠP/P1-5)
B24 05:20 (123456) B24 06:30 (ŠP/Z6) B24 06:30
B24 09:20 (123456) B24 12:30 (123456)
 
GUŠĆE
B24 06:40 (123456) B24 10:15 B24 13:25 (Š,ŠP/P1-5) B24 14:55 B24 16:50
B24 20:00 (ŠP/Z1-5) B24 20:00 (Š,ŠP/P1-5) B24 20:00 (ŠP/LJ1-5)
B24 06:40 (123456) B24 11:00 (ŠP/Z6) B24 11:00
B24 14:55 (ŠP/Z6)
 
HRASTELNICA 3
B24 04:40 B24 05:40 B24 06:30 (123456) B24 09:30 B24 12:30 (123456)
B24 16:15 B24 19:50 (Š,ŠP/P1-5) B24 22:35
B24 06:30 (123456) B24 12:30 (123456)
 
HRVATSKA DUBICA
B17 11:00 B17 15:40
   

B27 - 1234567 - prometuje svakodnevno
B32 - Š12345 - prometuje ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom za vrijeme trajanja školske nastave
ŠP/LJ1-5 - prometuje za vrijeme ljetnih školskih praznika
ŠP/LJ1-5/1 - prometuje za vrijeme ljetnih školskih praznika (od 01.07.)
ŠP/Z1-5 - prometuje za vrijeme zimskih školskih praznika ponedjeljak-petak
ŠP/Z6 - prometuje za vrijeme zimskih školskih praznika subotom
Š,ŠP/P1-5 - prometuje za vrijeme trajanja školske nastave i za vrijeme proljetnih školskih praznika
Š,ŠP/P1-5a - prometuje za vrijeme trajanja školske nastave i za vrijeme proljetnih i ljetnih školskih praznika (do 30.06.)
123456 - prometuje radnim danom i subotom

B09 - APP d.d.
B17 - ČAZMATRANS - PROMET d.o.o.
B24 - AUTO PROMET SISAK d.o.o.
B27 - TOPING TRADE AD Novi Grad
B32 - MALUKS PROMET D.O.O.